Maja Sutalo

Maja Šutalo

Odvjetnički ured Šutalo

Maja Šutalo je odvjetnica sa sjedištem ureda u Zagrebu. Iskustvo je stekla radeći u hrvatskim odvjetničkim društvima od 2013. do 2018. pružajući pravnu podršku klijentima u bankarskom i leasing sektoru, telekomunikacijama, turizmu i zdravstvu. U travnju 2018. je otvorila samostalni odvjetnički ured. U svojem radu se fokusira na pitanja zaštite osobnih podataka, na pitanja trgovačkog i korporativnog prava te na pitanja vezana uz nekretnine. U području zaštite osobnih podataka je nositeljica međunarodno priznatog CIPP/E certifikata (Certified Information Privacy Professional/Europe), akreditiranog od strane Američkog instituta za standarde (ANSI) i Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO). Intervju s Majom pročitajte OVDJE

Prezentacija: Zaštita privatnosti – prijetnja ili prilika za digitalni marketing?

GDPR je otvorio brojna pitanja u području digitalnog marketinga. Neka od njih će biti odgovorena donošenjem nove europske Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama čija je svrha, u zajedničkoj primjeni s GDPR-om, osigurati adekvatnu zaštitu privatnosti na internetu. Na Meet Magento Hrvatska 2018 ćemo razgovarati o sadašnjim i mogućim budućim rješenjima te o primjerima dobre i loše prakse digitalnog oglašavanja u kontekstu zaštite privatnosti.