Ignacio Riesco MM18HR

Ignacio Riesco Martin

Interactiv4

Ignacio je CEO i jedan od osnivača tvrtke Interactiv4, Magento Solution Partnera od 2010., koji su nedavno i nagrađeni na Imagine konferenciji. Kao inženjer računarstva, Ignacio je od 1990. uključen u studijske i razvojne trendove korištenja interneta i mobitela. Vrlo je aktivan u Magento zajednici te je jedan od organizatora događaja kao što su MMES, MMNY, Madrid Magento MeetUp i Contribution Weekend Madrid.

Moderator panela