Denis Ristić

Software Architect Perpetuum Mobile d.o.o.
   

Softverski arhitekt u toplo-hladnoj vezi s Magentom. Relationship status – it’s complicated 🙂

  • 18.03.2017.

    Development Track

    Magento Continuous Integration & Continuous Delivery

    Ovaj sadržaj je dostupan samo na jeziku Američki Engleski.